เกี่ยวกับเรา

ประวัติองค์กร

โดยการเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาและโทษของการกินขนมทุกชนิด ไม่เพียงเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กที่ยังเล็กและเยาวชนที่กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกิารกินขนมได้ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของความไม่แน่นอนทั้งนี้เพื่อแยกการการกินขนมออกจากกิจกรรมที่ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนอื่น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าโดยความหมายนี้กินขนมที่เล่นกันในแวดวงที่มีแต่การหมุนเงิน หากจะมองว่าหลักสูตรการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน